fbpx

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

S HITRIM IN ENOSTAVNIM SKLEPANJEM

Dodatno zavarovanje vam omogoča hitrejši dostop do zdravstvenih storitev pri zasebnih SPECIALISTIH v roku nekaj delovnih dni.

SKLENITE DODATNO ZAVAROVANJE V 4 KORAKIH

ZA PODPIS POGODBE NE POTREBUJETE DIGITALNEGA POTRDILA oziroma CERTIFIKATA

  

Oddate naročilo

Na MAIL ali SMS prejmete povezavo za podpis dokumentov

z SMS kodo polico podpišete

Zavarovanje je urejeno

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE S HITRIM IN ENOSTAVNIM SKLEPANJEM

V 4 KORAKIH DO ZAVAROVANJA

ZA ODALJEN PODPIS NE POTREBUJETE DIGITALNEGA POTRDILA OZIROMA CERTIFIKATA

Pogosta vprašanja

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Brezskrbno uživanje na plaži

Dopolnilno  zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ni obvezno, je pa že skoraj nujno. Z urejenim dopolnilnim zavarovanjem se izognete doplačilu zdravstvenih storitev, katere so v nasprotnem primeru plačljive. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, kar pomeni, da vam ni potrebno doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke.

Obvezno zdravstveno zavarovanje večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, zato ste primorani del cene doplačati sami, v primeru, da nimate sklenjenega dodatnega zavarovanja. Dodatno zavarovanje velja za območje Republike Slovenije. Namenjeno vsem, ki imajo veljavno obvezno zavarovanje v Republiki Slovenije.

Kdaj skleniti dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje se najpogosteje sklepa v sledečih primerih:

 • Ob prenehanju statusa študenta ali dijaka
 • Ob dopolnjenem 26 letom starosti
 • Ob prvi zaposlitvi
 • Ko na novo postanete državljan RS
 • Ko postanete družbenik d.o.o., d.n.o.
 • Ko iz drugih razlogov nimate urejenega dopolnilnega zavarovanja

Kdaj začne veljati dopolnilno zavarovanje?

Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju določa, da imate za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja natanko en mesec časa. In začetek njegove veljavnosti je odvisen predvsem od tega, ali ste ga sklenili pravočasno ali ne:

 • Brez čakalne dobe

Ko se prvič zaposlite ali izgubite status študenta in dijaka ter si uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje v enem mesecu, potem vam začne dopolnilno zavarovanje veljati takoj. Če ste ga sklenili tekočega dne do 00:00, potem vam velja še istega dne. Podobno velja tudi v primeru, če ste prekinili dopolnilno zavarovanje pri eni zavarovalnici in ga v roku enega meseca sklenili pri drugi zavarovalnici.

 • S čakalno dobo

Če ste sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje šele čez 32 dni po vaši prvi zaposlitvi ali izgubi statusa dijaka in študenta, potem to pomeni, da ste zamudili enomesečni rok. V tem primeru vam zavarovanje začne veljati šele čez 3 mesece od sklenitve zavarovanja, pa čeprav v tem obdobju plačujete premijo.

Kaj je pribitek na premijo in koliko znaša?

V interesu države je, da imajo vsi prebivalci Sloveniji sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zato je z zakonom določeno, da morajo zavarovanci plačevati pribitek na premijo za vsako leto neplačevanja zavarovanja. V izogib temu sklenite zavarovanje čim prej, saj boste v nasprotnem primeru morali plačevati višjo premijo.

Za vsako polno leto, ko v preteklosti niste plačevali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vam zavarovalnica zviša premijo za 3 % – temu pravimo pribitek na premijo. Če ste se na primer za plačevanje dopolnilnega zavarovanja odločili šele po 10-ih letih zaposlitve, potem lahko pričakujete tudi 30 % pribitek na premijo.

Višjo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja morate v tem primeru plačevati toliko časa, kolikor časa boste imeli sklenjeno dopolnilno zavarovanje. Torej si pribitka na premijo ne morete nikoli zmanjšati, ampak ga boste plačevali praktično vse svoje življenje.

Koliko časa traja zavarovalna pogodba?

Zavarovalna pogodba traja skladno z zakonom, najmanj eno leto z tri mesečnim odpovednim rokom, razen v primeru zavarovanih oseb, katerim status v obveznem zavarovanju je časovno omejen ali prekinjen. Zavarovanje se po poteku dogovorjene dobe samodejno podaljšuje, razen če zavarovalec samodejno podaljševanje pisno prekliče, vsaj tri mesece pred iztekom zavarovanja.

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravstvenih storitev, ne glede na to, ali nastanejo kot posledica poškodbe ali bolezni. V nekaterih primerih so lahko ti stroški enormni.

Najbolj pogoste zdravstvene storitve, ki jih poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja krije tudi dopolnilno zavarovanje so:

 • razni specialistični pregledi in diagnostike, operacije, dolgotrajna zdravljenja ter rehabilitacija;
 • zdravila, ki so razvrščena na P70 listo;
 • nenujni reševalni prevozi na specialistične preglede, zdraviliško zdravljenje ali v socialnovarstvene zavode;
 • medicinski pripomočki, kot so na primer očala, slušni aparati, proteze ali ortopedska obutev.

Koliko % krije obvezno in koliko dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, ampak morate razliko do polne cene doplačati sami. Temu se izognete, če imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Kot smo že omenili, stroške zdravstvenih storitev v Sloveniji krijeta obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zavarovanje lahko krije od 10 % zdravstvenih storitev pa vse tja do 90 %. Natančno razmerje določa zakon in se razlikuje gleda na posamezno storitev. 

V povprečju velja, da 30 % celotnih zdravstvenih storitev krije dopolnilno zavarovanje, preostalih 70 % pa obvezno zdravstveno zavarovanje. Dodatna težava pa je, da enotnega cenika za zdravstvene storitve ni, zato boste natančen znesek morebitnega doplačila izvedeli šele pri ponudniku zdravstvenih storitev.

Primer informativnega izračuna doplačila zdravstvenih storitev

Aktiven življenjski slog je med ljudmi vedno bolj priljubljen, na žalost pa so zaradi tega vse pogostejše tudi poškodbe. In podobno velja tudi za primer Mateja, ki si je pri igri košarke poškodoval koleno. Le to ga tudi po več tednih ni prenehalo boleti, zato se je odločil za pregled pri ortopedu. Za postavitev diagnoze je Matej moral opraviti še nekaj dodatnih preiskav, na podlagi katerih je ortoped ugotovil strganje križnih vezi, za kar bo potreben operativni poseg.

Ali vas zanima, kakšni so bili celotni stroški Matejeve obravnave? Vzemimo neko povprečno ceno za zdravstvene storitve.

Prvi pregled pri ortopedu 80 EUR

Magnetna resonanca kolena 250 EUR

Kontrolni ortopedski pregled 50 EUR

Rekonstrukcija križnih vezi 4.000 EUR

Skupni strošek storitev brez kasnejše rehabilitacije je prišel torej 4.380 EUR. Ker pa je imel Matej sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je približno 1.300 EUR plačala zavarovalnica, preostalih 3.080 EUR pa ZZZS. Če Matej ne bi imel sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi moral torej za celotno obravnavo sam doplačati 1.300 EUR.

Kaj je čakalna doba in za koga vse velja?

Čakalna doba je tisto obdobje, ko zavarovanec plačuje premijo, vendar pa istočasno nima kritjaTrimesečna čakalna doba velja za vse, ki sklepajo dodatno zdravstveno zavarovanje po več kot enomesečni dobi nezavarovanosti.

Brezskrbno uživanje na plaži

– Zavarovalnica v obdobju čakalne dobe, ne krije zdravstvenih storitve, temveč mora zavarovalec doplačila poravnati sam.

– Čakalna doba se začne z dnem začetka zavarovanja in traja tri mesece.

– Na vsako nezavarovano leto se zakonsko obračunava doplačilo v višini treh odstotkov na osnovno premijo.

– Doplačilo na nevarovano leto je določeno z zakonom, zato se zavarovalec temu ne more izogniti.

– Doplačilo na premijo lahko znaša največ 80 odstotkov.

Kako je z menjavo zavarovalnice? Imam kakšne dodatne stroške s tem?

Zavarovalec lahko odpove zavarovalno pogodbo po poteku enega leta z tri mesečnim odpovednim rokom. Zamenjava zavarovalnice vam ne prinaša nobenih dodatnih stroškov. Prestop lahko uredite hitro in preprosto.

Mirovanje dopolnilnega zdravstevenega zavarovanja

V obdobju mirovanja zavarovanja ne plačujete, polico pa boste tudi enostavno obnovili, ko jo boste ponovno potrebovali oziroma se bo reaktivirala sama, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.

Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možnost za določen čas vzpostaviti mirovanje. Polico lahko daste v mirovanje v primeru, da:

 • Ponovno pridobite status dijaka/študenta in še niste dopolnili 26 let
 • Daljše bivanje v tujini
 • Ste upravičeni do plačevanja in imate odločbo iz CSD
 • Prestajate zaporno kazen
 • Zaradi drugih razlogov, ki so predpisani v skladu z določili zavarovalnice

Zahtevek za mirovanje police lahko prenesete tu.

Ali je dopolnilno zavarovanje enako kot dodatno zavarovanje?

Velikokrat se zgodi, da stranke zamenjujejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko do stroškov, ki bi jih morali plačati za zdravstveno storitev, ki ni krito iz obveznega zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje ni enako dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju in se razlikuje pri tem, da dodatno zdravstveno zavarovanje zavarovancem nudi še dodatne ugodnosti pri zdravljenju. Dodatno zdravstveno zavarovanje je tako neke vrte nadstandardno zavarovanje.

Prednosti sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko spleta?

Sedaj se lahko osvobodite čakanja v vrsti zavarovalnice in končno sklenete vaše dodatno zdravstveno zavarovanje kadar imate čas iz udobja vašega doma. Naša spletna ponudba dopolnilnega zavarovanja vam prinaša vse klasične bonuse in nagrade standardnega zavarovanja pri zavarovalnici brez lovljenja delovnega časa poslovalnice.

V le nekaj minutah podpišete sklepno dokumentacijo na način tako imenovanega “oddaljenega podpisa”. Za elektronski podpis ne potrebujete certifikata, saj se dokumentacija podpisuje v spletni podpisni aplikaciji. Za spletno sklenitev tako zadostuje, da ste imetnik elektronskega naslova in mobilnega telefona. Podpisano polico oz. ponudbo prejmete v svoj e-poštni nabiralnik, kjer vam je ves čas na voljo za vpogled.

 

Zavarujte zdravje za vsak dan ali za primere nezgode

Nesreča ne počiva in dobro je vedeti, da lahko zakorakamo v nov dan poln izzivov z eno skrbjo manj. Poleg naše ponudbe dopolnilnih zavarovanj nudimo še ugodna nezgodna zavarovanja pri zaupanja vrednih zavarovalnicah.

Stranke se za nezgodno zavarovanje pogosto zanimajo ob sklepanju dopolnilnega zavarovanja, zato se na koncu spletnega obrazca nahaja možnost sklenitve. Za večjo preglednost in lažji premislek smo pakete nezgodnega zavarovanja strnili v nekaj najpogostejših izbir zavarovalcev. Za obširnejši izbor ali sklenitev izključno nezgodnega zavarovanja nas lahko kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080 63 76.