fbpx

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ni obvezno, je pa že skoraj nujno. Z urejenim dopolnilnim zavarovanjem se izognete doplačilu zdravstvenih storitev, katere so v nasprotnem primeru plačljive. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, kar pomeni, da vam ni potrebno doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke. Obvezno zdravstveno zavarovanje večina zdravstvenih storitev ne krije v celoti, zato ste primorani del cene doplačati sami, v primeru, da nimate sklenjenega dodatnega zavarovanja. Dodatno zavarovanje velja za območje Republike Slovenije.

KDO LAHKO SKLENE DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo veljavno obvezno zavarovanje v Republiki Slovenije.

KDAJ SKLENITI DOPOLNILNO ZAVAROVANJE

 • Ob prenehanju statusa študenta ali dijaka
 • Ob dopolnjenem 26 letom starosti
 • Ob prvi zaposlitvi
 • Ko na novo postanete državljan RS
 • Ko postanete družbenik d.o.o., d.n.o.
 • Ko iz drugih razlogov nimate urejenega dopolnilnega zavarovanja

TRAJANJE ZAVAROVANJA IN ZAVAROVALNEGA KRITJA

Zavarovalna pogodba traja skladno z zakonom, najmanj eno leto z tri mesečnim odpovednim rokom, razen v primeru zavarovanih oseb, katerim status v obveznem zavarovanju je časovno omejen ali prekinjen. Zavarovanje se po poteku dogovorjene dobe samodejno podaljšuje, razen če zavarovalec samodejno podaljševanje pisno prekliče, vsaj tri mesece pred iztekom zavarovanja.

ČAKALNA DOBA

Trimesečna čakalna doba velja za vse, ki sklepajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje po več kot enomesečni dobi nezavarovanosti. Zavarovalnica v obdobju čakalne dobe, ne krije zdravstvenih storitve, temveč mora zavarovalec doplačila poravnati sam. Čakalna doba se začne z dnem začetka zavarovanja in traja tri mesece.

DOPLAČILO NA PREMIJO

Na vsako nezavarovano leto se obračunava doplačilo v višini treh odstotkov na osnovno premijo. Doplačilo na nevarovano leto je določeno z zakonom, zato se zavarovalec temu ne more izogniti. Doplačilo na premijo pa lahko znaša največ 80 odstotkov.

ZAMENJAVA ZAVAROVALNICE

Zavarovalec lahko odpove zavarovalno pogodbo po poteku enega leta z tri mesečnim odpovednim rokom. Zamenjava zavarovalnice vam ne prinaša nobenih dodatnih stroškov. Prestop lahko uredite hitro in preprosto.

MIROVANJE

Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možnost za določen čas vzpostaviti mirovanje. Polico lahko daste v mirovanje v primeru, da

 • Ponovno pridobite status dijaka/študenta in še niste dopolnili 26 let
 • Daljše bivanje v tujini
 • Ste upravičeni do plačevanja in imate odločbo iz CSD
 • Prestajate zaporno kazen
 • Zaradi drugih razlogov, ki so predpisani v skladu z določili zavarovalnice

OBRAZCI IN NAVODILA

Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno začasno vzpostaviti mirovanje. V obdobju mirovanja zavarovanja ne plačujete, polico pa boste tudi enostavno obnovili, ko jo boste ponovno potrebovali oziroma se bo reaktivirala sama, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.

Potrebujete pomoč?

Za kakršnakoli vprašanja nas lahko vprašate preko klepeta desno spodaj, nam pišete na email naslov: info@dopolnilno-zavarovanje.si ali nas pokličete na sledečo telefonsko številko.

potrebujete pomoč?
Dopolnilno zavarovanje - telefonska številka

Spremljajte nas na Facebook-u!

Vprašajte nas

Posredujte nam vprašanja in naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali.

Vprašajte nas