fbpx

OBRAZCI ZA ZAVAROVALNICO TRIGLAV

Zavarovalnica Triglav

POTREBUJETE POMOČ?

080 26 64

Ste spremenili stalno prebivališče, naslov za pošiljanje pošte ali pa bi želite spremeniti osebne podatke na polici?
Natisnite obrazec, ga izpolnite in ga pošljete na zavarovalnico.
Kakršne koli spremembe osebnih in ostalih podatkov, ki so pomembne za zavarovalno pogodbo, nam sporočite v osmih dneh.
Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno začasno vzpostaviti mirovanje. V obdobju mirovanja zavarovanja ne plačujete, polico pa boste tudi enostavno obnovili, ko jo boste ponovno potrebovali oziroma se bo reaktivirala sama, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.
Zavarovanje lahko miruje, v primeru da:

  • pridobite status študenta,
  • boste daljše obdobje bivali v tujini,
  • pride do izgube ali spremembe statusa zavarovane osebe v RS,
  • ste upravičenec do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu oziroma do kritja doplačil iz proračuna,
  • prestajate zaporno kazen,
  • drugi razlogi za mirovanje police, ki so v skladu z določili zavarovalnice.