fbpx

OBRAZCI ZA ZAVAROVALNICO VZAJEMNA

POTREBUJETE POMOČ?

080 20 60

Direktna obremenitev SEPA (kratica SDD) je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnavate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki so del enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.
Plačniki (zavarovalci) podpis soglasja za vzpostavitev SDD, spremembo ali ukinitev SDD urejate tudi prek spleta, z izpolnitvijo Soglasja za direktno obremenitev SEPA. Na podlagi izpolnjenega Soglasja vam bomo uredili direktno obremenitev SEPA in vas o tem pisno obvestili.
Za izvajanje SDD storitev veljajo splošni pogoji bank, s katerimi se lahko seznanite pri svoji banki.
Ste spremenili stalno prebivališče, naslov za pošiljanje pošte ali pa bi želite spremeniti osebne podatke na polici?
Natisnite obrazec, ga izpolnite in ga pošljete na zavarovalnico.
Kakršne koli spremembe osebnih in ostalih podatkov, ki so pomembne za zavarovalno pogodbo, nam sporočite v osmih dneh.
Za izplačilo zavarovalnine v primeru bolezni, poškodbe ali nezgode je treba vložiti zahtevek, ki ga lahko natisnete na tej strani.
Zahtevek za izplačilo izpolnite v primeru, kadar ste opravičeni do povračila zdravstvenih storitev. Obrazec ustrezno izpolnite, priložite dokazila za uveljavo povračila in ga pošljete na zahtevan naslov.
Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno začasno vzpostaviti mirovanje. V obdobju mirovanja zavarovanja ne plačujete, polico pa boste tudi enostavno obnovili, ko jo boste ponovno potrebovali oziroma se bo reaktivirala sama, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.
Zavarovanje lahko miruje, v primeru da:

  • pridobite status študenta,
  • boste daljše obdobje bivali v tujini,
  • pride do izgube ali spremembe statusa zavarovane osebe v RS,
  • ste upravičenec do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu oziroma do kritja doplačil iz proračuna,
  • prestajate zaporno kazen,
  • drugi razlogi za mirovanje police, ki so v skladu z določili zavarovalnice.

E-račun je račun, katerega zavarovalnica Vzajemna izda prejemniku računa v elektronski obliki in se preko sistema posreduje do prejemnika.
E-račun je izdan v standardni obliki in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki.
V kolikor se odločite na prejemanje e-računa izpolnite obrazec in ga izpolnjenega pošljete na zavarovalnico.

V kolikor se odločite za prekinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, obrazec izpolnite in ga pošljete na zavarovalnico. Pri prekinitvi zavarovanja se upošteva odpovedni rok.
V kolikor želite spremeniti način plačila, izpolnite obrazec in ga pošljete na zavarovalnico po navadni pošti ali po mailu.