fbpx

POGOSTA VPRAŠANJA

Seznam krajših vprašanj:

Preden sklenem dopolnilno zavarovanje, kaj moram storiti?
Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje se prijavite v obvezno zavarovanje, ali ob zaposlitvi vas v obvezno prijavi delodajalec.
Kdaj skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?
Ob prvi zaposlitvi, ob poteku statusa, dopolnjenim 26. letu starosti ali iz drugih razlogov neurejenosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
Ali je dopolnilno in dodatno zavarovanje enako zavarovanje?
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko do stroškov, ki bi jih morali plačati za zdravstveno storitev, ki ni krito iz obveznega zavarovanja.
Dodatno zavarovanje ni enako dopolnilnemu in se razlikuje pri tem, da zavarovancem nudi še dodatne ugodnosti pri zdravljenju, lahko bi temu rekli, kot neko »nadstandardno zavarovanje«
Kakšna so doplačila v primeru, da nimam urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja?
Odvisno od zdravstvene storitve. V večini primera obvezno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti, zato je potrebno storitev doplačati. Lahko je 5 odstotkov doplačila, lahko pa tudi 90 odstotkov.
Katera zavarovalnica ponuja boljša kritja oziroma ima boljše pogoje?
Pri vseh treh zavarovalnicah, katere ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje,so pogoji enaki. Med kritjem ni razlike, razlika je samo v ceni in ugodnostih, ki jih posamezna zavarovalnica ponuja ob sklenitvi.
Kje sklenem dodatno zavarovanje?
Dodatno zavarovanje lahko sklenete hitro in enostavno preko brezplačne številke 080 63 76 ali ga sklenete online.
Kdaj mi začne veljati zavarovanje?
Zavarovanje vam prične veljati z naslednjim dnem, razen v primeru, če imate določeno čakalno dobo.
Kaj pomeni čakalna doba?
Pomeni, da premijo plačujete, ampak zdravstvenih storitev tri mesece ne morete koristiti.
Čakalna doba je zakonsko predpisana v primeru, da je preteklo več kot 30 dni od kar ste postali zavezanec za doplačila.
Da se čakalni dobi izognete, vam svetujemo, da dopolnilno zavarovanje sklenete v roku 30 dneh od prijave v obvezno zavarovanje.
Za koliko časa se sklene zavarovanje?
Zavarovanje se sklene za obdobje enega leta z tri mesečnim odpovednim rokom. Zavarovanje se podaljšuje avtomatsko. Zavarovanje se lahko prekine pred enim letom, samo v primeru, da izpolnjujete pogoje za prekinitev.
Kakšna je cena zavarovanja?
Vsaka zavarovalnica, katera ponuja dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima svoj cenik dodatnega zavarovanja. Cena je odvisna od načina plačila, zavarovalnica vam ponuja popust na direktno bremenitev, letno plačilo, pri odtegljaju od plače oz. po pogojih.
Osnovna premija je enaka za vse zavarovance, razen za tiste, kateri imajo doplačilo na premijo.
Kdaj imam doplačilo na premijo?
Doplačilo na vsako nezavarovano leto se upošteva od leta 2006. Na vsako nezavarovano leto je 3 odstotke pribitka k osnovni premiji.
Kaj storiti v primeru zamenjave zavarovalnice?
Prednost prestopa oziroma zamenjave je ta, da vam prestop uredimo mi. Upošteva se tri mesečni odpovedni rok, kar za vas pomeni, da ste tri mesece zavarovani še pri sedanji zavarovalnici, po izteku treh mesecev se vam zavarovanje avtomatsko prestavi na novo zavarovalnico. Odpoved in vso ostalo dokumentacijo uredimo mi.
Sklenitev oziroma prestop je enostavna preko online ali na brezplačni številki 080 63 76.

Potrebujete pomoč?

Za kakršnakoli vprašanja nas lahko vprašate preko klepeta desno spodaj, nam pišete na email naslov: info@dopolnilno-zavarovanje.si ali nas pokličete na sledečo telefonsko številko.

potrebujete pomoč?
Dopolnilno zavarovanje - telefonska številka

Spremljajte nas na Facebook-u!

Vprašajte nas

Posredujte nam vprašanja in naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali.

Vprašajte nas