SKLENI DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE TRIGLAV

SKLENI NEZGODNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

INFORMATIVNI IZRAČUN ZA SPECIALISTIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE

skleni dopolnilno zdravstveno zavarovanje AdriaticSlovenica

Informativni izračun

Premija se plačuje:
Dopolnilno zavarovanje:
Popust:
PRIBITEK (nezavarovana leta):
SKUPAJ:

Nezgodno zavarovanje:

Paket:
Premija:
SKUPAJ DZZ + NEZ:

Informativni izračun

Premija se plačuje:

Nezgodno zavarovanje:

Izbran paket:
Premija:

  Podatki zavarovanja

  Mesečna premija 35,55 €
  S sklenitvijo prejmeš CONVERSE majico (za mlade od 17 do 26 let) + USB KLJUČ 64 GB

  UGODNOSTI:

  • Popust za fitnes, 50% popust na članarino in 10% popust za mesečno vadbo v ŠIS Evrofitnesu d.o.o.
  • Popust v Hotelu Bernardin, WELLNESS darilni bon v vrednosti 15 EUR na osebo, ter 30% popust na poldnevno ali celodnevno karto za kopanje v parku Laguna Bernardin

  S sklenitvijo zavarovanja jasno izražate, da potrebujete in zahtevate sklenitev izbranega zavarovanja.


  * V kolikor se ureja prestop zavarovanja, vas opozarjamo, da ga lahko izvedete po enem letu. Mi vam upoštevamo odpovedni rok in uredimo vse potrebno za prestop.


  * preklic pogodbe je mogoč po 1 letu z 3 mesečnim odpovednim rokom
  ** po izteku roka se pogodba samodejno podaljša

  Osebni podatki  Spol:
  MoškiŽenska

  Rojstni datum:  Devetmestna št. nad imenom osebe na kartici zdravstvenega zavarovanja


  Kontaktni podatki


  Na vaš email naslov boste prejeli obvestilo o naročilu.

  Stalno bivališče

  Način plačila

  Premija se plačuje:

  Izberite način plačila:  Izberite dan v mesecu, katerega banka izvaja bremenitev plačilnega naloga:

  Razno


  Premija se poviša za 3 % za vsako polno nezavarovano leto.

  Čakalna doba:

  * izjavljam, da na dan sklepanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni preteklo več kot mesec dni od dneva nastopa moje obveznosti za plačilo razlike med vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje, oziroma od prenehanja predhodno sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

  Obstoječe dopolnilno zavarovanje:

  Dodatno nezgodno zavarovanje

  Vaši podatki so varovani!

  Na tej strani ste povezani z varno šifrirano povezavo, kjer so vsi vneseni podatki varovani.   BODITE PRIPRAVLJENI NA NEZGODO


   Sklenjeno nezgodno zavarovanje vam zagotavlja socialno varnost in varnost vaših najbližjih. Predvsem je to pomembno pri zaposlenih, pri katerih začasna ali trajna nezmožnost opravljanja poklica pomeni tudi izgubo dela dohodka.


   • Nezgodno se lahko zavarujete če ste stari od 18 do vključno 65 let starosti.
   • Nezgodna mesečna renta za obdobje 10 let
   • Kritje stroškov preureditve doma
   • Kritje stroškov medicinskih pripomočkov
   • Premija se v času zavarovanja ne spreminja

   darilo pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja prek spleta USB KLJUČ 64 GB

   usb ključek

   Informativni izračun in sklenitev za nezgodno zavarovanje

   Podatki o zavarovanju

   Nezgodna smrt 8,000 8,000 35,000 25,000
   Trajna invalidnost 16,000 16,000 70,000 50,000
   Nadomestilo za bolnišnični dan 0 10 0 20
   Dnevno nadomestilo 5 7 0 10

   mesečna premija:

   mesečna premija:


   Začetek zavarovanja je vedno s 1. v mesecu.

   Osebni podatki


   Rojstni datum:
   Spol:
   MoškiŽenska


   Kontaktni podatki

   Na vaš email naslov boste prejeli obvestilo o naročilu.

   Stalno bivališče

   Upravičenec v primeru smrti
   Rojstni datum:


   Način plačila

   Premija se plačuje:
   Izberite način plačila:   Izberite dan v mesecu, katerega banka izvaja bremenitev plačilnega naloga:


   IPID nezgodno zavarovanje

   Vaši podatki so varovani!

   Na tej strani ste povezani z varno šifrirano povezavo, kjer so vsi vneseni podatki varovani.    HITREJŠI DOSTOP DO SPECIALISTOV

    Izberite svoj paket za hiter dostop do SPECIALISTOV

    Na vaš email naslov boste prejeli informativni izračun.

    Vaši podatki so varovani!

    Na tej strani ste povezani z varno šifrirano povezavo, kjer so vsi vneseni podatki varovani.    Potrebujete pomoč?

    stevilka